Om støtteforeningen

Troelstrupgård har sin egen støtteforening der blev dannet onsdag den 17. august 2011.

Indmeldelse i støtteforeningen kan ske ved indbetaling af 200 kr. til foreningens bankkonto i Sparekassen Sjælland: Reg.nr. 6070 kontonr. 4139751 (ved indbetaling husk at oplyse: navn, adresse, telefonnr. og mailadresse).