Ridning

Pædagogiske overvejelser i forbindelse med Ridning - forholdet børn og heste.

 

Konstellationen børn og heste rummer mange muligheder for at give børn en god oplevelse på hesteryg samtidig med, at det er med til at udvikle det enkelte barns motoriske og sociale færdigheder.

 

Når børnegruppen tager samlet ud til hestene en gang om ugen i en periode, udvikles på den måde et socialt og følelsesmæssigt fællesskab omkring ridningen/hestene som ”et fælles tredje” som gruppen samles om. Inden turen til ridecentret starter, samles børnene og laver forberedelser til turen – bager boller, pakker ridetøj etc. Allerede her begynder de så at være en del af en gruppe og udvikle sociale og personlige kompetencer.

 

Heste er, ligesom mennesker, i besiddelse af spejlneuroner, der gør dem i stand til at læse og opfatte et menneskes sindstilstand baseret på kropssprog og udstråling. Det vil sige, at hesten altid spejler dig og reagerer på hvordan du har det.

 

Hvis man er opmærksom på dette, kan det være en god hjælp til bevidstgørelse af, hvilke signaler vi udsender. Hesten er aldrig forudindtaget når den møder et menneske. Den reagerer på det den møder uden at forholde sig til baggrund eller historie. Når man kender til hestens signaler og adfærd, vil den opleves som ærlig og fordomsfri.

 

Sammen med hesten kan man opleve sig accepteret og respekteret som den man er. Hesten har ingen skjult dagsorden, så den er til at stole på for barnet.

 

En hest er ikke i stand til at spekulere i fremtid eller fortid. Den spekulerer faktisk ikke ret meget. Man kan sige at hesten altid har reelle hensigter, da den ingen hensigter har. Hesten er nærværende og er altid til stede i nuet. Den kræver det samme af det menneske, som vil noget med den. Hvis koncentrationen svigter, mærker hesten det med det samme og vælger måske at gå et andet sted hen, end at blive hos en ukoncentreret leder.

 

Pernilles baggrund

 

Pernilles personlige baggrund for at interessere sig for at bruge heste i den pædagogiske praksis kommer af, at hun det meste af sit liv selv har haft med heste at gøre. Hun har arbejdet som hestepasser for flere lands- og internationale ryttere, og deltaget både aktivt og som hjælper til mange ridestævner i ind- og udland.

 

Pernille har også været leder af et ridecenter og arbejdet som instruktør i flere år. Hun har i arbejdet med heste, mødt mange forskellige mennesker og har her gjort sig mange tanker om, hvad det er heste og ridning betyder for mennesker. Det hun her har erfaret er, at ridningen sjældent er det centrale. Det handler primært om kontakten til hesten, samarbejdet og fællesskabet rytter og hest imellem.

 

Pernille har en personlig opfattelse af, at samvær med hesten på flere måder har en umiddelbar positiv virkning på menneskers udvikling og trivsel. Hun ser utroligt mange glade mennesker med heste, og ser både børn og voksne blomstre i samværet med disse pragtige dyr.