Mødekalender 2017-2020

Bestyrelsens mødeaktiviteter 2021 - 2024 med forbehold for ændringer:

 

2021 - Troelstrupgård fylder 30 år.

15. marts kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

14. juni kl.18:00 ordinært bestyrelsesmøde.

23. august kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

8. november kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

 

2022 - Haslev Menigheds Daginstitutioner fylder 50 år.

4. – 5. februar 24-timers bestyrelsesseminar.

14. marts kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

13. juni kl.18:00 ordinært bestyrelsesmøde.

15. august kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

31. oktober kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

 

2023:

6. februar kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

13. marts kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

12. juni kl.18:00 ordinært bestyrelsesmøde.

14. august kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

30. oktober kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

 

2024:

5. februar kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

11. marts kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

10. juni kl.18:00 ordinært bestyrelsesmøde.

19. august kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

28. oktober kl.19:30 ordinært bestyrelsesmøde.

 

Menighedsrådsvalg afholdes efterår 2024.