Forretningsorden

Forældrebestyrelsen består af:

  • 4 valgte forældre
  • 1 medarbejderrepræsentant
  • 1 fra Institutionsbestyrelsen
  • Ledelsen på Troelstrupgård

Der afholdes valg på forældremødet i efteråret. Valgperioden er på 2 år. Der vælges medlemmer forskudt, således at der aldrig sker fuldstændig udskiftning ved nyvalg.

Forældrebestyrelsen holder min. 4 møder om året. Herudover arbejdes der sideløbende i mindre arbejdsgrupper.

På møderne behandler bestyrelsen ovenfor nævnte opgaver, ligesom der diskuteres stort og småt, herunder gensidige forventninger o.a.

Forældrebestyrelsen repræsenterer hele forældregruppen og tager sager og ideer op fra øvrige forældre.