Fordreordning

Alle Troelstrupgårds dyr fodres på skift af forældre og børn i weekender, på lukkedage og i ferierne. Nærmere info om turnusordning, fodring mv. kommer særskilt.