Forældresamarbejde

Da glade og engagerede voksne har stor betydning for børnenes trivsel, er det vigtigt, at I som forældre bakker op om livet i børnehaven. Er der noget I undrer Jer over, eller noget I er utilfredse med, forventer vi, at I siger det til os. Vi sætter stor pris på den daglige dialog med jer.

Det er dog ikke muligt at give alle en beretning om, hvordan dagen er gået for det enkelte barn hver dag. Derfor har begge stuer en dagbog, hvor man kan læse, hvad vi har lavet i løbet af dagen, så I har mulighed for at følge lidt med.

Snak gerne med jeres barn om børnehaven, så får I hen ad vejen masser at vide om jeres barns dagligdag.

Vi kan finde på at invitere til ”Forældrekaffe” med kort varsel. I er altid velkomne til at snuppe en kop kaffe eller the i køkkenet, og bruge lidt ekstra tid på at aflevere eller hente, når det passer Jer. Har I lyst til at være med i børnehave en hel dag, så aftal det med personalet, da vi eksempelvis ikke har plads til en ekstra i bussen.

Vi afholder fællesspisning stuevis en aften i maj.

Vi tilbyder samtale uden barn én gang årligt og efter behov. 

Forældreråd
I forbindelse med de årlige fælles forældremøder, afholdes der valg til forældreråd.
Formanden for forældrerådet i Børnehaven indgår tilligemed i Haslev Menigheds Daginstitutioner’s bestyrelse.

Forældrerådet's sammensætning med kontaktoplysninger:

 

Formand: Kathrine Dalgaard Salkola

Forældre til Adam på Himmelblå.

Mobil: 28 15 17 43

E-mail: ksalkola@gmail.com

På valg: Forår 2021

 

Næstformand: Lea Panfil

Forældre til Theo på Himmelblå.

Mobil: 20 13 57 39

E-mail: lea.panfil@hotmail.com

På valg: Efterår 2020

 

Medlem: Adriana Ionasco

Forældre til Noan på Blomsterhøjen.

Mobil: 60 14 08 87

E-mail: frk-ionasco@hotmail.com

På valg: Efterår 2020

 

Konstitueret Leder: Martin Daugaard

Mobil: 21 16 72 74

E-mail: madac@faxekommune.dk