Forældresamarbejde

Da glade og engagerede voksne har stor betydning for børnenes trivsel, er det vigtigt, at I som forældre bakker op om livet i børnehaven. Er der noget I undrer Jer over, eller noget I er utilfredse med, forventer vi, at I siger det til os. Vi sætter stor pris på den daglige dialog med jer.

Det er dog ikke muligt at give alle en beretning om, hvordan dagen er gået for det enkelte barn hver dag. Derfor har begge stuer en dagbog, hvor man kan læse, hvad vi har lavet i løbet af dagen, så I har mulighed for at følge lidt med.

Snak gerne med jeres barn om børnehaven, så får I hen ad vejen masser at vide om jeres barns dagligdag.

Vi kan finde på at invitere til ”Forældrekaffe” med kort varsel. I er altid velkomne til at snuppe en kop kaffe eller the i køkkenet, og bruge lidt ekstra tid på at aflevere eller hente, når det passer Jer. Har I lyst til at være med i børnehave en hel dag, så aftal det med personalet, da vi eksempelvis ikke har plads til en ekstra i bussen.

Vi afholder fællesspisning stuevis en aften i maj.

Vi tilbyder samtale uden barn én gang årligt og efter behov. 

Forældreråd

I forbindelse med forældremøde som typisk afholdes i efteråret, afholdes der valg til forældreråd.

Formanden for forældrerådet i Børnehaven indgår tilligemed i HMDI’s bestyrelse. Se forældrerådet med kontaktoplysninger nedenstående:

 

Formand: Heine W. Schmidt

Forældre til Cornelius

Mobil: 53 74 00 53

E-mail: heinews@gmail.com

På valg: Efterår 2021

 

Næstformand: Vakant.

 

Medlem: Kathrine Dalgaard Salkola

Forældre til Adam

Mobil: 28 15 17 43

E-mail: ksalkola@gmail.com

På valg: Efterår 2021

Medlem: Mads Farvin Johansen 

Forældre til Oscar Felix

Mobil: 30 30 00 85

E-mail: madsfjohansen@gmail.com

På valg: Efterår 2020

Medlem: Lea Panfil

Forældre til Theo

Mobil: 20 13 57 39

E-mail: lea.panfil@hotmail.com

På valg: Efterår 2020

Medlem: Adriana Ionasco

Forældre til Noan

Mobil: 60 14 08 87

E-mail: frk-ionasco@hotmail.com

På valg: Efterår 2020

 

Afdelingsleder: Charlotte Lacoppidan

Mobil: 56 20 42 17 (Trætoppen)

E-Mail: chlac@faxekommune.dk

Leder: Per Løvhøj

Mobil: 51 16 93 77

E-mail: pelo@faxekommune.dk