Bestyrelsen

HMDI har en to-strenget overordnet ledelsesstruktur med både en Institutionsbestyrelse og en Forældrebestyrelse.

 

Institutionsbestyrelsen består af 7 medlemmer, 4 udpeget af Haslev Menighedsråd, formand for hhv. forældreråd i børnehabven og i Frit/Klub samt 1 medarbejderrepræsentant. Institutionens daglige ledelse udgør sekretariatsfunktion for bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 

Formand: Henrik Christensen

Udpeget af Haslev Menighedsråd.

Mobil: 20 78 78 88

E-mail: henrikchristensen4690@gmail.com

Mandat udløber ultimo 2024.

 

Næstformand: Karen Bryld Hansen

Udpeget af Haslev Menighedsråd.

Mobil: 22 54 20 51

E-mail: karenbryld@gmail.com

Mandat udløber ultimo 2024.

 

Medlem: Lasse Aarøe
Udpeget af Haslev Menighedsråd samt repræsenterer Frit/klub frem til maj 2021.
Tlf.: 41 99 39 07
E-mail: Stineoglasse@gmail.com

Mandat udløber ultimo 2024.

 

Medlem: Allan Thalmar Andersen
Udpeget af Haslev Menighedsråd.

Tlf.: 40 83 80 05
E-mail: slovits1@jubii.dk
Mandat udløber ultimo 2024.

 

Medlem: Kathrine Dalgaard Salkola
Repræsenterer: Børnehaven
Tlf.: 28 15 17 43
E-mail: ksalkola@gmail.com
På valg: 2021

 

Medlem: Lasse Aarøe
Repræsenterer: Frit/klub
Tlf.: 41 99 39 07
E-mail: Stineoglasse@gmail.com
På valg: Fratræder 2021.

 

Medlem: Jytte Sørensen
Repræsenterer: Medarbejderne på Troelstrupgård
Tlf.: 56 20 42 12
E-mail: jytec@faxekommune.dk
På valg: Sommer 2021

 

Sekretariat for bestyrelsen:

Martin Daugaard, konst. leder.

 

Tlf.: 21 16 72 74
E-mail: madac@faxekommune.dk